Parkveien 5

Parkveien 5

Prosjektet ligger i øverste del av Parkveien i en trang spalte mellom klassisk murbebyggelse fra århundreskiftet. Tomten er 7,2 meter bred og 28 meter dyp. Kontrasten er stor mellom forsiden av tomten, som ligger ut mot Parkveien i en urban og relativt trafikkert situasjon, og baksiden, som ligger som en grønn oase mot Oda Kroghs barndomshjem på kollen i Grønnegata 19. På grunnplan er det opprettholdt gjennomkjøring til bakgården, som ivaretar etablerte traseer fra nabobebyggelse,

og gir tilkomst til parkeringsareal og sporveiens trafo. Midt i passasjen er bygningen delt i to av en gjennomgående sjakt. Her er det hovedinngang, trapperom og skille mellom leilighetene. Dette gir naturlig dagslys til boenhetene som da blir gjennomlyst fra to sider.Bygningen består totalt av 9 boenheter i varierende størrelser. På toppen av bygget er det to store leiligheter. En mot bakgården på 93m2 og en mot Parkveien over to plan på 137m2, begge med trapp opp til privat hage på taket.

 

Ut mot Parkveien er Galleri Infill ( Norges minste) etablert som et positivt tilskudd til gatemiljøet. På takplanet er det etablert uteoppholdsareal hvor det er gode solforhold og et flott utsyn over byens tak. Intensjonen har vært å skape en frodig takhage med varierte uterom, slik at arealene kan benyttes konfortabelt av flere beboere samtidig.

Byggherre: Infill AS
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen
Landskapsarkitekter MNLA
Priser: Oslo bys arkitekturpris 2012
Foto: Dag Alveng, Ivan Brody, Trygve Inderlid, Finn Ståle Feldberg, KIMA

Priser:
Oslo bys arkitekturpris 2012
Sundts premie 2011-2013
Nominert til European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013