Arkitekturmuseet – Ark Sverre Fehn As

Arkitekturmuseet – Ark Sverre Fehn As

Det nye Arkitekturmuseet er innpasset i Norges Banks eldste filialbygning på Bankplassen 3 i kvadraturen. En bygning som opprinnelig er tegnet av Chr. H. Grosch i 1830 som et av landets første monumentalbygg i Empir-stil. I 1896 ble det gjennomført en omfattende ombygging og utvidelse i forbindelse med at Riksarkivet overtok lokalene. Etter at Riksarkivet flyttet ut i 1960 sto bygningsmassen tom i lengre perioder.

 

I 1997 fikk Sverre Fehn i oppdrag å utarbeide skisser for et nytt Arkitekturmuseum i de gamle bygningene med en tilhørende utvidelse i form av en utstillings paviljong i hagen mot Akershus. Arbeidet med uttegning og realisering pågikk over en ti års periode og resulterte i et moderne, gjennomtegnet prosjekt der samspillet mellom nytt og gammelt er med på å skape en unik ramme for det nye museet.

Flere av Sverre Fehns ansatte jobbet med Arkitekturmuseet fra begynnelse til ferdigstillelse og startet etter dette KIMA arkitektur som av Statsbygg fikk i oppdrag og stå for videre oppfølgingsarbeider med museet.

 

Prosjektet ble fredet etter ferdigstillelse i 2008.
Areal : 3000m2
Fotograf: Nils Petter Dale