KIMA arkitektur / Magnus Poulsson på Vindern

KIMA arkitektur / Magnus Poulsson på Vindern

Høsten 2009 startet vi et spennende oppdrag om rehabilitering, ombygging og utvidelse av en mur villa på Vinderen, opprinnelig tegnet av arkitekt Magnus Poulsson tidlig på 50 tallet.

Vi ønsket å bevare bygningens karakter, bearbeide planløsninger, spesialtilpasse innredninger i alle rom, og tilføre nye elementer i utvidelsen av eksteriøret. Målet var å skape en optimal, moderne bolig i samsvar med byggherrens ønsker.

Areal: 530m2 BTA
Ferdigstilt: Sommer 2011
Fotograf: Nils Petter Dale