Enebolig i Fosnavåg

Enebolig i Fosnavåg

Tomtens topografi og klimatiske forhold har vært avgjørende for utforming og plassering av eneboligen ytterst på Vågsholmen i Fosnavåg, Møre og Romsdal. Det høyeste punktet på tomten ligger som en naturlig kolle rett ved adkomsten til tomten. Bygget er plassert med samme retning som det gamle våningshuset

som lå her, da dette ble ansett som mest gunstig ut fra klimatiske forhold, og har blitt modellert for å kunne gi gode uterom og leplasser. Hovedtrekkene i utformingen er en bygningskropp i to etasjer, som inneholder hoveddelen av boligen, mens lavere sidefløyer ligger inntil på øst- og vestsida.

Mot sjøen og sentrum er sidefløyen i en etasje og gir et skjermet klimatisk område og et godt uteoppholdsareal. Bygningens volum er modellert med tanke på å gi nedbrutte harmoniske volumer i en menneskelig målestokk, samtidig som nybygget gis et moderne og tidløst uttrykk med en sammensetning av

klare geometriske former. Materialiteten er i hovedsak en kombinasjon av naturlige materialer; tre og betong (i hovedsak innvendig som eksponert bærekonstruksjon).

Eneboligen sto klar til innflytting høsten 2014.