Tullins gate 2

Tullins gate 2

Tullins gate 2 er et kontorbygg ved Holbergs plass, midt i Oslo sentrum, først tatt i bruk i 1961. På 90-tallet ble fasaden rehabilitert, og etter dette fikk den en mer lukket karakter, mye på grunn av et mørkt, reflekterende glass. For å gjøre bygget mer attraktivt for nye leietakere, ble KIMA arkitektur hyret inn for å se på inngangsparti, samt kontorplanene.
 

En stor trapp fra første til andre etasje tok mye plass i inngangspartiet, og i tillegg gjorde lav takhøyde og flere sett med dører inngangssituasjonen uoversiktlig.
For å åpne opp inngangspartiet og bygget mot gaten, ble vinduer ved gateplan mot Tullins gate skiftet ut med transparente glass.

Den store trappa ble fjernet, da denne ikke var nødvendig. Der trappa hadde vært ble det åpent i to etasjer, noe som også bidrar til lysere inngangsarealer.

Den flotte serpentinsteinen ble beholdt på gulv, mens enkelte vegger ble kledt med trespiler. For tiden pågår arbeider på kontorplanene, der Forskerforbundet flytter inn mot slutten av året.