St Olavs gate 27

St Olavs gate 27

St. Olavs gate 27 ble oppført av malermester Georg Marcus Nordraach, og var med sine 114 rom lenge Oslos største privathus, best kjent som Nordraak-gården. Bygget sto ferdig i 1846, og har vært gjennom flere ombygginger. Det ble i en årrekke brukt som hotell og legekontor, mens det i dag inneholder kontorer.
 

Byggets fasade er regulert til bevaring, men mot nord ble det gjort store endringer rundt 1990. Her  er det derfor åpnet for å gjøre endringer, og KIMA arkitektur har tegnet et tilbygg som skal gi bygget en bedre ankomstsituasjon, og gi en utvidelse av kontorarealene. I tillegg skal de gjenmurte vinduene mot øst og vest åpnes igjen.
 

Tilbygget er tenkt som en lett struktur med stor grad av transparens, og vil gi en funksjonell og estetisk oppgradering av et område som i dag framstår som noe dystert og nedslitt. Tilbygget oppføres i 4 etasjer, hvor den øverste etasjen får en takform som knytter nybygg og eksisterende bygg sammen, slik at tilbygget underordnes opprinnelig bygg, og tydeliggjør hva som er opprinnelig bygg og hva som er nytt.
 

Innvendig blir bygget totalrenovert, med ny bæring og nye dekker. Dette vil være med på å tilpasse kontorlokalene til dagens krav og forventninger til gode arbeidsplasser.

Illustrasjoner: Eirik Smedsrud og Bjørnar Borg
Foto: Synøve Flobak / KIMA arkitektur