Sentralen

Sentralen

Gamle Christiania Sparebank i kvadraturen midt i Oslo, er transformert til et åpent og innovativt hus for kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon – Sentralen. Bygget er et møte- og arbeidsplass, samt et sted for produksjon og formidling av ulike kunstneriske uttrykk.

KIMA Arkitektur i samarbeid med Atelier Oslo vant konkurransen om Sentralen i 2012.

Rivearbeidene startet i juni 2014, og bygget sto ferdigstilt våren 2016.

De eldste delene av bankbyggene går tilbake til 1850-tallet, men ble bygget om til sin nåværende form etter tegninger av arkitekt Henrik Nissen og innviet i 1901. Den monumentale bankens soliditet kommer til uttrykk gjennom materialer og form, noe som har blitt tatt vare på, og er det nye kulturhuset base.

Gjennom en bruker- og behovsorientert prosess er prosjektet blitt til, slik har man sikret at de prosjekterte løsningene virkelig er noe som trengs i byen og målgruppen for huset.  I tillegg har bygningsmassen blitt nøye analysert for å utvikle det potensiale som allerede lå i den. Bygningen er delt mellom åpne publikumsarealer og interne arelaer for den daglige brukeren / leietakeren. Arbeidsplasser og møterom blir stort sett liggende mot Tollbugata,

mens delen mot Øvre Slottsgate er fyllt med produksjonslokaler og fremvisningsrom. Lokalene på gateplan mot Tollbugata, fremstår som mer åpent og bygget får her publikumsrettet aktivitet for å skape vitalitet på gateplan.

Foto: Espen Grønli, Lars Petter Pettersen og Nils Petter Dahle.