Røa menighets barnehage

Røa menighets barnehage

Ved siden av Røa Kirke i Oslo, har KIMA arkitektur prosjektert Røa menighets barnehage. Barnehagen sto ferdig forsommeren 2016.


 

Røa kirke fra 1939 ble tegnet av arkitekt Georg Greve og er et godt eksempel på nordisk, modernistisk teglarkitektur.

Nybygget underordner seg kirkebygget, og inngår som en naturlig del av kirkeanleggets renskårne, nordiske utrykk

Foto: Marte Garmann