Mariboes gate 14+16

Mariboes gate 14+16

Mariboes gate ligger midt i Oslo sentrum og strekker seg fra Hammersborggata til Hausmannsgate, parallelt med Torggata. Med Rockefeller i den ene enden av gata og Kulturkirken Jakob i den andre enden, ligger Mariboes gate 14+16 med et mangfoldig kulturtilbud på alle kanter.

Tomta er i dag en parkeringsplass, et hull i en fasade med karrébebyggelse, en såkalt infill-tomt. Med dette prosjektet vil vi styrke kvartalsstrukturen i området.

Mariboes gate 14+16 er et seks etasjes leilighetsbygg, med en blanding av næringslokaler og leiligheter i første til tredje etasje. På tomten ligger det en gammel smie, som vil bli rehabilitert i forbindelse med prosjektet. Dette lokalet vil inneholde restaurant i to etasjer.

Første etasje er tilbaketrukket og gir dermed et sjenerøst fortau. Her er det planlagt et mindre forretningslokale med store vindusarealer mot gaten som bidrar til økt andel av utadrettet virksomhet på gateplan i Mariboesgate.

Inngangen til leilighetene ligger i det åpne atriet med adkomst via et portrom, i samsvar med tradisjonelle portrom i Oslos eldre bygårder. Innkjøring og utkjøring til parkeringskjeller ligger på motsatt side av portrommet.

Bygningen kan tilby leiligheter av høy kvalitet og med stor variasjon i størrelse. Det er vektlagt løsninger som gir leilighetene god kontakt med dagslyset i flere retninger, og stor fleksibilitet med tanke på tilpasning til ulike livsfaser og boformer.

Bakgården er planlagt med grønne flater, flater med belegning, trær og rik vegetasjon. Det blir opparbeidet lekeområder for barn tilpasset barn i ulike aldere, og det blir tilrettelagt med benker og sittegrupper for beboerne.

Takterrassen er planlagt utført som en hage, rikt beplantet og delt inn i mindre soner som gir beboerne ulike muligheter til å oppholde seg på taket i forskjellige sosiale sammenhenger. Det er også foreslått en liten sauna på taket med tilhørende utendørs badestamp, som en liten utvidelse av heis og trapperom. Dette gir beboerne mulighet til å bruke takhagen hele året.