Kvernstua skole, Ytre Enebakk

Kvernstua skole, Ytre Enebakk

Konkurranseutkast til prekvalifisert til konkurranse om ny barneskole i Ytre Enebakk.

Anleggets arkitektoniske uttrykk skal gi Kvernstua skole en sterk identitet gjennom et moderne arkitekturuttrykk, som i materialitet og målestokk spiller opp mot, og hensyntar de omkringliggende omgivelser og den stedlige tradisjon.

 

Skolebygningen definerer to landskapsrom, utviklet i samarbeid med Landskapsfabrikken. Et ’offentlig’ rom med opparbeidede anlegg for ulike aktiviteter mot vest, og et mer beskyttet mot øst, som favner om et landskap som får beholde deler av sin naturlige vegetasjon.

Det offentlige rommet har med sine aktiviteter, en mer støyete karakter enn landskapsrommet som ligger til ’lærearealene’ i skoleanlegget.