Kunstbase Brønnøysund

Kunstbase Brønnøysund

Et samarbeidsprosjekt mellom KIMA arkitektur as og Fantastic Norway AS. Prosjektet skal være et arbeidsted og samlende senter for samtidskunstnerisk aktivitet på Sør-Helgeland. Det er en målsetning at Kunstbasen skal framstå med et klart og selvstendig uttrykk ved inngangen til Sørbyen,

midt i Brønnøysund sentrum, godt synlig fra sjøen og havnepromenaden. Kunstbasen skal være utadvendt og aktiv i bybildet, eksponere aktivitet og invitere til deltakelse.

 

Byggherre: Brønnøysund Brannstasjon AS