Ide om storprosjekt ved Iddefjorden.

Ide om storprosjekt ved Iddefjorden.

Våren 2011 fikk vi en spennende forespørsel om å utarbeide skisser og ideer for et storstilt prosjekt på Krokstrand.
 

På en skogkledt høyde, med vid utsikt over Iddefjorden og naturområder mellom Norge og Sverige er det planer om å bygge et hotell, bad og konferansesenter med tilhørende leiligheter og boliger.