Kopperudsvei

Kopperudsvei

Sommeren 2004 igangsatte Martin Dietrichson og Kristin Aasbø totalrehabilitering av egen bolig på Smestad ved kunstnerbyen på Ekely. Alt eksisterende interiør ble revet og nye planløsninger ble prosjektert.

Resultatet er en åpen og luftig leilighet med gode rom og lysforhold, med skarpe detaljer og vakker, funksjonell innredning. Ferdigstilt: 2005 – arbeid med faste innredninger pågår.