Hedvig

Hedvig

KIMA har utviklet et nytt hyttesystem for Hedda Hytter, kalt Hedvig. Hedvig er utformet for å videreføre den stolte tradisjonen Hedda Hytter AS står i. Bete Beitski var den første hyttetypen som ble produsert i Hedalen. I dag blir Hedda og Hedvig produsert på samme produksjonslinje.

Hedvig kan bygges i ulike størrelser og med ulike løsninger tilpasset den enkelte tomt og hytteeier. Selv om Hedvig er tilrettelagt for nye generasjoners hytteliv med dagens krav til komfort og teknikk, er hytta forankret i den norske, nøkterne hyttetradisjonen.

En viktig målsetting har vært å skape en god balanse mellom åpenhet og lunhet. Som del av utviklingen av Hedvig ble det bygget en prototyp på Hedalsfjellet. Her fikk vi prøvet ut løsninger i 1:1 og på bakgrunn av erfaringer fra prototypen ble systemet justert og videreutviklet.

På Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta er det bygget en utstillinghytte. KIMA jobber fortløpende med tegning av hytter for ulike kunder og ulike tomter. Vi jobber også med videreutvikling av systemet.

Foto: Håvar Haug