Grensesvingen 7

Grensesvingen 7

Grensesvingen 7 (G7) transformeres til et miljømessig forbildeprosjekt i Future built programmet, har blitt oppført med energiklasse A, er sertifisert som Exellent i Breeam Nor og i tillegg har bygget fått en estetisk oppgradering.

G7 ble oppført som kontorbygg på midten av 1980-tallet. På tross av kort levetid, trengte bygget omfattende rehabilitering  for å imøtekomme tekniske krav og ønsker fra nye leietakere både hva angår miljømål, arbeidsklima og estetikk.

 


 

 På tross av høye krav, viser prosjektet at det er kommersielt realiserbart å sette høye miljømål. Gjennom rehabiliteringen har byggets iboende kvaliteter blitt ivaretatt, så som den gjenkjennbare strukturen og solide materialer i konstruksjoner og fasader.  Prosjektet har dyrket det solide i det eksisterende med fokus på varige kvaliteter, ikke søkt det som for øyeblikket anses som spektakulært.

G7 ligger ved Fyrstikktorget, dette er sentralt i forhold til knutepunktet for kollektivtrafikk på Helsfyr, som er et viktig innfartspunkt til Oslo. Bygget vil bidra til en forsterkning av knutepunktet og til at Helsyr utvikles som et forbildeområde for bærekraftig byutvikling. På de to første etasjene ligger fellesfunksjoner og delearealer for de to leietakerne, mens de øvrige seks planene er delt mellom organisasjonene. En typisk kontoretasje har en blanding av cellekontorer og åpne løsninger.

 

For å bedre arbidsplassene og lysforholdet i kontoretasjene er det etterstrebet å åpne bygningskroppen slik at arealene får økt lysinnslipp og utsikt. I tillegg er de store glassfasadene og glassfelt i karnappene utbedret.

Foto: Dag Alveng, Johnny Syversen og Synøve Flobak

Kandidat til Oslo bys arkitekturpris 2014
Priser: FutureBuilt-prisen 2014