Bokklubben

Bokklubben

OMBYGGING FOR DE NORSKE BOKKLUBBENE 2008
I 2008 etablerte De norske Bokklubbene Boklink, en IT-enhet som leverer tjenester til Gyldendal, Aschehoug, Ark, Forlagssentralen, Kunnskapsforlaget og Bokklubben. Boklink holder til i en egen etasje i bygget Bokklubben disponerer i Nydalen og ønsket omgivelser som adskilte seg fra Bokklubbens øvrige lokaler.

Bokklubben ønsket å benytte Inge Hareide og KIMA arkitektur som arkitekter da Boklinks lokaler skulle innredes. Målet var en stort sett åpen løsning som skulle egne seg for arbeid i team. Man ønsket også at innredningen skulle signalisere at arbeidsområdet er av teknologisk karakter.

Web, SAP og Infrastruktur med sine 40 medarbeidere har fått et lunt og moderne interiør med høy kvalitet også på løs møblering. Linda Evensen har bistått med løs møblering i godt samarbeide med Bokklubbens sjef Kari Møller.

Interiøret er presentert i tidsskriftet DESIGN INTERIØR nr0109, NILs ÅRBOK 2009 og Nordic Interior Design ISBN 978-3-03768-070-4 Braun Publishing AG 2011.