Arkitekt Sverre Fehn - intuisjon - refleksjon - konstruksjon

Arkitekt Sverre Fehn - intuisjon - refleksjon - konstruksjon

Martin Dietrichson var ansvarlig for utformingen av utstillingen: Arkitekt Sverre Fehn - intuisjon - refleksjon - konstruksjon. Arbeidet ble gjort i nært og hyggelig samarbeid med Eva Madshus og Petter Baggerud ved Nasjonalmuseet, professor Per Olaf Fjeld ved AHO og med Kristoffer Moe Bøksle hos ASFAS.

 

Utstillingen ble presentert til åpningen av det nye Arkitekturmuseet i Oslo våren 08, ved biennalen i Venezia høsten 08, i det moderna museet i Stocholm våren 09 og er nå utstilt i arkitekturmuseet i Helsingfors.